RTG -Radiowizjografia

Inaczej zdjęcia rentgenowskie zapisywane w postaci cyfrowej.

Pozwalają na szybką i dokładną ocenę uzębienia. Jest podstawowym zdjęciem diagnostyki w stomatologii. Obraz cyfrowy, który uzyskujemy przy zastosowaniu radiowizjografii, pozwala zminimalizować dawkę promieni rentgenowskich aż o 90%. Radiowizjografia jest bardzo ważnym elementem wyposażenia w każdym gabinecie stomatologicznym. Gwarantuje szybkie i skuteczne leczenie.

Zdjęcia wykonywane w naszym gabinecie:

  • Rtg punktowe
  • Rtg pantomograficzne