ANNA JAKUBIK

ANNA

JAKUBIK

Jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów działała aktywnie w Kołach Naukowych oraz w Zarządzie Studenckiego Towarzystwa Naukowego, a także odbywała dodatkowe staże, między innymi na Uniwersytecie Gabriele d’Annunzio w Chieti we Włoszech, pod kierownictwem profesora Camillo D’Arcangelo.

Efektem zaangażowania w działalność naukową były prace badawcze nagradzane na międzynarodowych konferencjach studentów uczelni medycznych oraz na Kongresie Stomatologów Polskich.

Karierę naukową kontynuowała jako asystent w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów polskich i zagranicznych, opiekowała się Studenckim Kołem Naukowym oraz prowadziła badania, których wyniki były prezentowane na konferencjach i publikowane w czasopismach medycznych.

Równocześnie odbyła dodatkowe szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie periodontologii, ukończone zdaniem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z wyróżnieniem.

W pracy klinicznej koncentruje się na leczeniu periodontologicznym i chirurgicznym, jednocześnie prowadząc pacjentów interdyscyplinarnie z uwzględnieniem zaburzeń. Ponadto współpracuje z lekarzami ortodontami, konsultując i przygotowując pacjentów do rozpoczęcia leczenia aparatami, tak aby zapobiec możliwym powikłaniom ze strony przyzębia.