KAROLINA ZAPSZAŁA

KAROLINA

ZAPSZAŁA

W latach 2004-2007 Ukończyła Państwową Uczelnię Wyższą, Iwano-Frankiwski Narodowy Uniwersytet Medyczny. Uzyskała pełne wykształcenie wyższe o specjalności „stomatologia” oraz tytuł lekarza stomatologa.

Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczanie w Języku Angielskim, uzyskała zaświadczenie potwierdzające równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich i tytułem zawodowym lekarza dentysty.

Zajmuję się głównie leczeniem zachowawczym dzieci i dorosłych oraz protetyką.

Ciągle doskonali swoje umiejętności w zakresie endodoncji, chirurgii oraz stomatologii estetycznej co potwierdzają odbyte przez nią liczne szkolenia.

Biegle mówi w języku ukraińskim, oraz rosyjskim i angielskim-na poziomie komunikatywnym co pozwala przyjmować pacjentów obcojęzycznych.

Jest osobą energiczną oraz zawsze uśmiechnięta, z dużą empatią podchodzi do każdego pacjenta.